(GMT) / (Teh) 
  • Desert
  • Desert
  • Desert
Desert0 Desert1 Desert2
  • Desert
Desert0

Tab 1

 

Tab 2

   سيزدهمين نمايشگاه گل و گياه،گياهان دارويي،ادوات باغباني و ماهي هاي زينتي همدان هم زمان با نمايشگاه صنايع دستي از 10 تا 14 ارديبهشت برگزار خواهد شد

 

سيزدهمين نمايشگاه گل و گياه،گياهان دارويي،ادوات باغباني و ماهي هاي زينتي همدان هم زمان با نمايشگاه صنايع دستي از 10 تا 14 ارديبهشت برگزار خواهد شد

1397/01/18

   سيزدهمين نمايشگاه گل و گياه،گياهان دارويي،ادوات باغباني و ماهي هاي زينتي همدان هم زمان با نمايشگاه صنايع دستي از 10 تا 14 ارديبهشت برگزار خواهد شد

 

سيزدهمين نمايشگاه گل و گياه،گياهان دارويي،ادوات باغباني و ماهي هاي زينتي همدان هم زمان با نمايشگاه صنايع دستي از 10 تا 14 ارديبهشت برگزار خواهد شد

1397/01/18


اخبار بیشتر آرشیو اخبار

Tab 4

 
 نظام جمهوري اسلامي ايران
 - - - - - - - - - - - - - - - - -
  بانکها، موسسات بيمه و بازارهاي بورس
 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ادارات و سازمانهاي استان همدان
 - - - - - - - - - - - - - - - - -
 نمايشگاه هاي بين المللي کشور
 - - - - - - - - - - - - - - - - -
  روزنامه ها و خبرگزاري ها
 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tab 5

 

Tab 6

نمایشگاه بین المللی همدان در جراید نمایشگاه بین المللی همدان در وب

Tab 6

نام شرکت  
نام مدیر عامل  
ثبت نام در نمایشگاه
آدرس پست الکترونیکی    
تلفن جهت هماهنگی  
فکس
تلفن همراه  
فعالیت/محصولات قابل عرصه  
نشانی دفتر مرکزی