(GMT) / (Teh) 
  »   شهرستان نهاوند

 شهرستان نهاوند

 

 

موقعيت جغرافيايي:

 

شهرستان نهاوند با مساحت 1461 كيلومتر مربع يكي از هشت شهرستان استان همدان بوده ودر جنوب غربي آن قراردارد .اين شهرستان از شمال به شهرستان تويسركان از شمال غربي وغرب به استان كرمانشاه از جنوب به استان لرستان واز شرق به شهرستان ملاير محدود مي گردد.اين شهرستان در بين عرض هاي 1/34و25/34 شمال وطول هاي 58/47و32/48 شرقي قراردارد مساحت اين شهرستان در مقايسه با استان رقمي معادل 7/7 درصد است .

تقسيمات كشوري:

شهرستان نهاوند داراي دو شهر به نامهاي نهاوند وفيروزان به مركزيت نهاوند بوده وداراي 193آبادي ودو بخش و7دهستان به شرح ذيل مي باشد :

-          بخش مركزي شامل 5دهستان به نامهاي طريق الاسلام ،فضل ،گيان ،شعبان وگاماسياب مي باشد.

-          بخش خزل شامل2دهستان به نامهاي خزل شرقي وسلگي مي باشد.

اوضاع اقليمي:

شهرستان نهاوند داراي آب وهواي نيمه خشك وسرد بوده ورژيم بارندگي آن از تيپ اقليم مديترانه اي ومتوسط بارندگي ساليانه آن محدود 450ميليمتر مي باشد .ميانگين درجه حرارت سالانه حدود 18/13 درجه سانتيگراد است .

وضعيت توپوگرافي ورودخانه ها:

دشت نهاوند بصورت دره اي باريك وطويل با وسعت 640كيلومتر مربع از رسوبات آبرفتي تشكيل شده است مرتفع ترين مناطق نهاوند در كوههاي غربي است .شيب عمومي دشت نهاوند از جنوب شرقي به شمال غربي است .در اين شهرستان رودخانه گاماسياب كه از بهم پيوستن رودهاي ملاير،تويسركان ونهاوند بوجود آمده در جهت جنوب شرقي شمال غربي تا محل برخورد به رودخانه قره سو جريان  مي يابد .حجم تخليه ساليانه رودخانه گاماسياب حدود 650ميليون متر مكعب بوده كه از محل روستاي دو آب خارج ووارد استان كرمانشاه مي شود .

پيشينه تاريخي:

به استناد تحقيقات پروفسور گريشمن از تپه گيان واقع در 18 كيلومتري جنوب غربي نهاوند ،حدود 37قرن ، قبل از ميلاد مسيح،قومي در اين شهر زندگي مي كرده اند كه تمدني شبيه تمدن بن النهرين داشته وبعد ها بدست اقوام ديگر از بين رفته است .

اين شهرستان مقارن انقراض هخامنشيان،در حمله اسكندر،مورد تاخت وتاز قرارگرفته اما به علت داشتن دژ وباروهاي محكم درامان ميماند ،سلوكيان نيز به اين شهر حمله كرده وپس از فتح آن، مدتي در نهاوند اقامت گزيده اند .درحمله اعراب به ايران ،سپاهيان اسلام در نهاوند با مقاومت سپاهيان ايران روبرو مي شوند ولي در نهايت،سپاه ايران شكست مي خورد .در دوره قاجاريه،ناصرالدين شاه ضمن بازديد از اين شهر ،دستور داد قلعه نهاوند را كه دژي تاريخي محسوب مي شد ،خراب كنند .

بناهاي تاريخي وفرهنگي شهرستان نهاوند به شرح ذيل مي باشد:

تپه باستاني گيان ستون هاي معبد لائوديسه مقبره لقمان بن مقرن (تپه باباپيره )- مقبره شيخ ابوالعباس نهاوندي حمام حاج آقا تراب نهاوند.

 

 

معبد لائوديسه (نهاوند)

اين معبد مربوط به عهد سلوكي است .از بقاياي اين معبد كه در تپه مركزي شهر نهاوند قرارداشته است ستونهاي شكسته وسرستونهاي پراكنده اي است كه در داخل وبيرون شهر نهاوند خودنمايي مي كند.از مهمترين بقاياي اين معبد ،كتيبه بزرگي برروي يك تخته سنگ است كه به خط يوناني نگاشته شده ومربوط به دوران آنتيوخوس سوم است كه درحفاريهاي سال 1322 هجري شمسي به دست آمده است .در محل معبد چندين مجسمه كوچك برنزي نيز كشف شده كه احتمالاً مربوط ومتعلق به معبد مي باشد .اين بنا به شماره 374در تاريخ 3/12/1327 در فهرست آثار تاريخي به ثبت رسيده است .

حمام حاج آقا تراب نهاوند

حمام حاج آقاتراب نهاوند در بافت قديمي شهر در حوالي ميدان قيصريه در محله علي آباد ودر كوچه اي با نام كوي حاج آقا تراب واقع شده است .حمام حاج آقا تراب از ابنيه دوران قاجاريه بشمار ميرود .حمام بنايي تقريباً‌ مستطيل شكل است .در ورودي آن پنج پله از سطح كوچه پائين تر است وبربالاي آن كتيبه اي از سنگ سفيد حاوي ماده تاريخ سال احداث ونام باني آن نصب شده است . اين كتيبه برسردر ورودي مردانه مي باشد .در ورودي زنانه نيز در كنار در ورودي مرانه قراردارد كه در ورودي مردانه مجلل تر مي باشد. همچنين دو نيم ستون در دو طرف در ورودي نماي زيبايي بدان بخشيده است .فضاي داخلي حمام بوسيله ديواري به دو قسمت تقسيم شده است .قسمت اول سردخانه يا رخت كن كه در وسط آن چهار ستون سنگي كه برفراز آن گنبدي استوار است قراردارد.در وسط اين قسمت حوض زيبايي ساخته شده وسه سمت آن حجرات يا طاق نماهايي قرار دارد ودر يك سمت شاه نشين با دو ستون كه بر بالاي آن صحنه اي از شاهنامه نقاشي شده است از ساير قسمتها جدا ميشود.نقش ونگارهاي متنوع گياهي وگلدانهاي تزئيني با نقوش مرغان وكتيبه اي كه متضمن متن ((انا فتحنا لك فتحاً مبينا))، عمل رضا طهراني ، 1342 در پيرامون داخلي گنبد ترسم شده است .در وسط گنبد روزنه اي جهت نورگيري وتهويه هوا تعبيه شده است.قسمت دوم گرمخانه حمام نيز مشابه با قسمت رختكن با چهار ستون در وسط ويك گنبد كوچكتر بر بالاي آن مي باشد .اين حمام به شماره 1492 در تاريخ 22/9/56ثبت فهرست آثار تاريخي شده است .از سال 1367 تا كنون عمليات مختلف مرمتي از قبيل استحكام بخشي ورطوبت زدايي بنا حذف الحاقات اضافي آواربرداري پشت بام واندود مجدد آن لايه برداري سطوح گچي واحياء آهكبريهاي بنا وتثبيت آنها ترميم و باز سازي كاشيكاري لعابدار بخشهاي زنانه ومردانه احياء درب وپنجره ها پاكسازي سطوح داخلي واجراي تاسيسات برق وگاز از محل اعتبارات اضطراري ومستمر سازمان با صرف 000/000/87 ريال خريداري ودر تملك سازمان مي باشد.

پل زرامين

پل آجري زرامين معروف به پل لايقه در 5كيلومتري غرب شهرستان نهاوند ودر كنار روستاي زرامين برروي يكي از شعبات رودخانه گاماسياب احداث گرديده .اين پل داراي يك دهانه با قوس جناغي از بناهاي دوره قاجار مي باشد.

 

    
BAMDAD RITON CMS
http://1abzar.ir/abzar/tools/fix-pic/?pz=4&ax=