شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

           شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

 
بازگشت به انتخاب آلبوم

بازدید عالی مردم در روز آخر نمایشگاه پوشاک، کیف و کفش و نمایشگاه آرایشی و بهداشتی

 

شرکت نمایشگاه بین المللی همدان hamedanfair.ir

شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان به عنوان مرجع رسمی برگزاری نمایشگاه های شهرستانی، استانی، کشوری و بین المللی در استان همدان می باشد که با سالنی وسیع و فضای در دسترس و دارای پارکینگ بزرگ خودرو، یکی از بهترین گزینه ها برای برگزاری نمایشگاه های متنوع می باشد.

سایت های مرتبط:
نظر شما ـ سامانه رأی گیری، نظرسنجی و آزمون الکترونیکی
کاوینو ـ سامانه کارت ویزیت نوین مشاغل
نکته ـ آموزش الکترونیک از راه دور
فیشت: ارسال فایل با لینک اختصاصی
انواع فلش کارت