شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

           شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

 
بازگشت به انتخاب آلبوم

نشست صمیمانه مدیرعامل نمایشگاه با پرسنل شرکت خدماتی

 

شرکت نمایشگاه بین المللی همدان hamedanfair.ir

شرکت نمایشگاه های بین المللی همدان به عنوان مرجع رسمی برگزاری نمایشگاه های شهرستانی، استانی، کشوری و بین المللی در استان همدان می باشد که با سالنی وسیع و فضای در دسترس و دارای پارکینگ بزرگ خودرو، یکی از بهترین گزینه ها برای برگزاری نمایشگاه های متنوع می باشد.

سایت های مرتبط:
نظر شما ـ سامانه رأی گیری، نظرسنجی و آزمون الکترونیکی
کاوینو ـ سامانه کارت ویزیت نوین مشاغل
نکته ـ آموزش الکترونیک از راه دور
فیشت: ارسال فایل با لینک اختصاصی